Voiko rukous parantaa?

Raamattu kertoo kuinka Jumala pelastaa syntisen ihmisen kun hän 
tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Pelastumisen 
seurauksena synnin rikkoma ja vääristämä mieli eheytyy ja parantuu jos 
uskova ihminen Jumalan armosta käytännössä ojentautuu elämässään 
Jumalan tahdon mukaisesti. Pelastuksen vastaanottaminen uskon kautta 
Jeesukseen on ihmisen elämän tärkein asia.

Jumala pelastaa ihmisen ja eheyttää synnin rikkoman mielen, mutta 
voiko Jumala parantaa sairauksia? Voiko rukous tuoda terveyden 
fyysisistä sairauksista? Jumala parantaa fyysisiä sairauksia yhä 
tänäkin päivänä. Jumala kuulee rukoukset, sillä Hänkö ei 
kuulisi, joka on luonut kuulevan korvan.  Jumala tuntee ihmisten 
ajatukset sekä näkee ihmisen kivun ja kärsimyksen.

Jumala rakastaa luomaansa ihmistä. Rakkautensa tähden Jumala myös 
parantaa fyysisiä sairauksia. Siellä missä Jumalalle annetaan kunnia 
Hänen teoistaan tapahtuu myös fyysisiä parantumisia erilaisista 
sairauksista. Jumalan armosta pelastettu ihminen saa lopullisen, 
täydellisen ja ikuisen ruumiin terveyden kirkastetussa ruumiissa  
Jumalan iankaikkisessa valtakunnassa. 

Raamatussa on kohta missä Jumala on antanut joillekin terveeksitekemisen lahjan

ja kun uskova rukoilee, niin Jumala voi parantaa sairaan. Se on yksi Jumalan armolahjoista ja

se vahvistaa myös uskoa kun saa kokea parantumisen.

Jumala on antanut lupauksen tähän nykyiseen maailmanaikaan, jossa 
uskon rukous voi parantaa sairaan, sillä uskovan ihmisen rukous voi 
paljon, kun se on harras. Parantuminen tapahtuu aina Jumalan tahdosta, 
silloinkin kun uskon rukous on harras. Kaikki sairaudet eivät aina 
parannu tässä ajassa, mutta jos etsimme Jumalan valtakuntaa koko 
sydämestämme antaen kaikesta kunnian Jumalalle, niin saamme myös nähdä 
Jumalan parantavan fyysisiä sairauksia Herran Jeesuksen nimen ja 
Jumalan voiman kautta.